Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 58, №1, 2024

Досвід застосування різних схем ерадикаційної терапії інфекції Helicobacter pylori та їх ефективність в Україні
Автори: Чернявський В.В., Павловський Л.Л., Решотько Д.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Предиктори вісцерального ожиріння в пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракт
Автори: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П., Шевцова О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив ожиріння на параметри калікреїн-кінінової системи і протеолізу при хронічному панкреатиті біліарного генезу
Автори: Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Микуляк В.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Декомпенсований цироз печінки: оцінка ускладнень і смертності в госпіталізованих пацієнтів
Автори: L. Cuko, E. Sadiku, A. Hysenj, I. Tafaj, A. Idrizi
University Hospital Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічні порушення в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки з імунною відповіддю на SARS-CoV-2
Автори: Yu.M. Stepanov, V.I. Didenko, I.A. Klenina, O.M. Tatarchuk, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміна рівня зонуліну та можливості його корекції у хворих на цироз печінки та печінкову енцефалопатію після СОVID-19
Автори: Сірчак Є.С., Марошан М.Т., Поляк М.А.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оксидативний стрес як один з патогенетичних механізмів виникнення гепатопульмонального синдрому у хворих на цироз печінки
Автори: O.P. Faiura, S.Y. Tolopko, M.O. Abrahamovych, M.R. Ferko, Z.O. Bilous, S.I. Guta, O.O. Abrahamovych
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль ендоскопічного ультразвукового дослідження в оцінці неспроможності фізіологічної кардії при діагностиці гриж стравохідного отвору діафрагми
Автори: Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Пролом Н.В., Тітова М.В., Тарабаров С.О., Ущіна С.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гістологічні зміни слизової оболонки стравоходу при ахалазії
Автори: Бабій О.М., Шевченко Б.Ф., Милостива Д.Ф., Гайдар Ю.А., Пролом Н.В., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасний менеджмент пацієнтів із захворюваннями кишечника. Аналіз клінічних випадків
Автори: Степанов Ю.М. (1), Будзак І.Я. (2), Шевцова З.І. (1), Довганюк І.Е. (3)
(1) - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) - Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(3) - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Патофізіологічні основи гепатопульмонального синдрому
Автори: Чуклін С.М. (1), Чуклін С.С. (1), Посівнич М.М. (2), Кристопчук С.А. (2)
(1) - Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Павло Бойченко: життя, віддане людям
Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) - Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) - Дніпровський державний медичний університет МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини