Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
6 (57) 2014

Назофарингеальне носійство Streptococcus рneumoniae у вихованців будинків дитини: серотиповий репертуар та чутливість до антимікробних препаратів
Автори: Чернишова Л.І., Гільфанова А.М., Бондаренко А.В. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика; Яновська В.В., Глушкевич Т.Г. - Бактеріологічна лабораторія ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Risk Factor for H.Pylori Infection in Children
Автори: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Department of Faculty Pediatrics and Medical Genetics, Dnipropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм корекції дефіциту кальцію в дітей раннього віку з проявами харчової алергії
Автори: Кряжев О.В., Овчаренко Л.С., Вертегел А.О., Самохін І.В., Андрієнко Т.Г., Жихарева Н.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ветряная оспа у детей: особенности лечения
Автори: Крамарев С.А., Выговская О.В., Деев В.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца; Мощич А.П. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика; Мельников О.Ф. - Институт отоларингологии имени А.С. Коломийченко НАМН Украины, г. Киев; Шашкина А.В., Надворская Ю.Е., Пилипенко О.С., Колинько Т.А., Годвин У. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан мікробіоценозу та місцевого імунітету кишечника у здорових дітей раннього віку: результати дослідження
Автори: Квашніна Л.В., Матвієнко І.М. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, відділ проблем здорової дитини та преморбідних станів, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення поліморфізму генів глутатіон-S-трансфераз (GSTM1, GSTT1) при різних запальних фенотипах бронхіальної астми в дітей
Автори: Колоскова О.К., Безруков Л.О., Білоус Т.М., Григола О.Г., Ортеменка Є.П. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств)
Автори: Молочек Ю.А. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-анамнестичні особливості патології шлунково-кишкового тракту в дітей із синдромом дисплазії сполучної тканини серця, які народилися від батьків, опромінених у дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС
Автори: Кондрашова В.Г., Колпаков І.Є., Вдовенко В.Ю., Гриценко Т.В., Шепелюк Т.В., Студенікіна О.М., Степанова Є.І. - Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості диспансерного нагляду за надзвичайно недоношеними дітьми
Автори: Яблонь О.С., Власенко Д.Ю. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Сергета Д.П., Берцун К.Т., Харчук О.В. - Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня; Шовкопляс Н.А. - Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»; Власенко Т.А. - Вінницький клінічний пологовий будинок № 2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рациональная противокашлевая терапия у детей
Автори: Агафонова Е.А., Русакова Е.А., Ивашина В.И. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості екстракраніальної гемодинаміки хворих на бронхіальну астму дітей
Автори: Недельська С.М., Акулова О.Ю. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Место полусинтетических пенициллинов и макролидов в антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей
Автори: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми Частина 1
Автори: Пипа Л.В., Римша С.В., Свістільнік Р.В., Лисиця Ю.М. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Маски инородного тела дыхательных путей в практике педиатра
Автори: Самойленко И.Г., Максимова С.М. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Бухтияров Э.В., Максимова Н.В., Маноченко В.В., Чубан Е.С. - ЦГКБ № 3; Пошехонов А.С. - ОДКБ, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нарушение ритма сердца: трепетание предсердий у новорожденного. Случай из практики
Автори: Клименко Т.М., Карапетян О.Ю., Закревский А.Н., Сердцева Е.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Каратай О.С., Солошенко И.В., Мельничук О.П. - Харьковский городской перинатальный центр
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Остеомиелитная маска дебюта острого лимфобластного лейкоза у ребенка
Автори: Вильчевская Е.В., Коломенская С.А., Марченко Е.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Инфицирование и заражение — ключевые моменты возникновения инфекционной болезни
Автори: Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мужецкая Н.И. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Острый лейкоз у детей
Автори: Вильчевская Е.В., Коломенская С.А., Марченко Е.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Случай болезни Розаи — Дорфмана у ребенка
Автори: Веселый С.В., Абдуллин Р.Ф., Черкун А.В., Иноземцев И.Н., Литовка В.К., Лепихов П.А., Кондратенко Е.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Добавочные доли печени и врожденные аномалии диафрагмы у детей
Автори: Журило И.П. - Клиника детской хирургии имени проф. Н.Л. Куща Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Мокрик И.Ю. - Отделение детской кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Лепихов П.А. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк; Новак А.А. - Отделение детской кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Перунский В.П. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк; Некрасов А.Д. - Клиника детской хирургии имени проф. Н.Л. Куща Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Турпакова Г.Н. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лекарственные средства, модулирующие активность TLR
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in orphanages: the repertoire of serotypes and antimicrobial sensitivity
Автори: L.I. Chernyshovа, A.M. Gilfanova, A.V. Bondarenko, V.V. - P.L. Shupic National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine; Yanovska, T.G. Glushkevich - Bacteriological laboratory SI "Ukrainian Center of Control and Monitoring of Diseases of the Ministry of Health Care of Ukraine", Kiev
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Extra lobes of the liver and congenital anomalies of the diaphragm in children
Автори: I.P.Zhurylo, I.Yu.Mokrik, P.A.Lepikhov, A.A.Novak, V.P.Perunsky, A.D.Nekrasov, G.N.Turpakova - Clinic of Pediatric Surgery named after prof.N.L.Kushch of Donetsk National Medical University named after M.Gorky; Pediatric Cardiac Surgery Department of the Institute of Emergency and Reconstructive Surgery AMS of Ukraine; Regional Children''s Hospital, Donetsk, Ukraine.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Significance of the deletion polymorphism of glutathione transferases (GSTM1 and GSTT1) genes under different inflammatory phenotypes of childhood bronchial asthma
Автори: Koloskova O.K., Bezrukov L.O., Bilous T.M., Grygola O.G., Ortemenka Ye.P. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsy city, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical and anamnestic features of pathology of the gastrointestinal tract in children with connective tissue dysplasia syndrome heart, born to parents irradiated during childhood as a rsult of the chernobyl accident
Автори: Kondrashova V.G., Kolpakov I.E., Vdovenko V.Yu. , Gritsenko T.V., Shepeliuk T.V., Studenikina O.N., Stepanova Ye.I. - State Institution "National Research Center for Radiation Medicine National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Depression and the suicidal behaviour bound by at children and teenagers, modern views and the state of the problem
Автори: Pypa L.V., Rymsha S.V., Svistilnik R.V., LisitsaJ.N. - Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogov (Vinnitsa, Ukraine)
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Mask foreign body inspiration in pediatric practice
Автори: Samoylenko I.G., Maksimova S.M. - Donetsk National Medical University by Gorky; Bukhtiyarov E.V., Maksimova N.V., Manochenko V.V., Chuban E.S. - Hospital №3 Donetsk; Poshekhonov A.S. - Donetsk’s Cеntral children Hospital
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Infection and infecting - the key moments occurrence of infectious disease
Автори: I.V. Bogadelnikov, E.A.Kryuger, A.V. Bobrysheva, N.I. Muzhetskaya - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Osteomyelitic mask of debut of lymphoblastic leukemia in child
Автори: K.V.Vilchevska, S. A. Kolomenska, K. M. Marchenko - Donetsk national medical University. M. Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Cardiac arrhythmias: atrial flutter of newborn the case from practice
Автори: Klimenko Т.M., Каrаpеtyan О.Yu., Zakrevskiy А.N., Serdseva Е.А. - Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education; Karatay О.S., Soloshenko I.V., Melnichuk О.P. - Kharkov City Perinatal Center, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The calcium deficit correction algorithm in young children with food allergy manifestation
Автори: Kryazhev A.V., Ovcharenko L.S., Vertegel A.A., Samohin I.V., Andrienko T.H., Zhikhareva N.V. - GU "Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine", Department of Pediatrics and Neonatology with a course of outpatient pediatrics, Zaporozhye, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Acute leukemia in children
Автори: K.V.Vilchevska, S. A. Kolomenska, K. M. Marchenko - Donetsk national medical University. M. Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Rosai dorfman disease in child
Автори: Veselyy S.V., Abdullin R.F., Chercun A.V., Inozemcev I.N., Litovka V.K., Lepihov P.A., Kondratenko E.G. - Donetsk National Medical University named after М. Gorky; Regional Children’s Clinical Hospital, Donetsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Extremely premature infants follow-up
Автори: О. S. Yablon, D. Y. Vlasenko - Vinnitsa national medical university named after N. I. Pyrohov; D. P. Sergeta, К. T. Bertsun, О. V. Kharchuk - Vinnitsa regional clinical paediatric hospital; N. А. Shovkoplias - Vinnitsa city clinical hospital «Mother and child center»; Т. А. Vlasenko - Vinnitsa clinical maternity hospital №2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження