Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
1 (69) 2016

Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Асоціація варіацій генів POMP, FLG, MTOR ТА ATG5 із ризиком розвитку бронхіальної астми в дітей
Автори: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О., Досенко В.Є. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей раннього віку з тимомегалією
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Поліщук М.І., Попелюк О.-М.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічна ефективність і підбір дози ібупрофену в педіатричній практиці
Автори: Марушко Ю.В., Тодика Ю.В., Марушко Є.Ю. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Недостатність травлення та шляхи його корекції у дітей раннього віку з харчовою непереносимістю
Автори: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Радушинська Т.Ю. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Проблеми соматичної патології в дітей з розладами аутичного спектра
Автори: Пакулова-Троцька Ю.В., Няньковський С.Л. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості цитологічного складу індукованого мокротиння в дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму фізичного навантаження
Автори: Безруков Л.О., Ортеменка Є.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова
Автори: Няньковський С.Л., Пасiчнюк I.П. - Львiвський нацiональний медичний унiверситет iменi Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біопсихосоціальна модель формування гастродуоденальної патології у дітей
Автори: Личковська О.Л. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром обструкції дихальних шляхів у дітей: складні питання — вірні рішення
Автори: Охотнікова О.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічне значення надлишкового вмісту лактози у дієті (частина 1)
Автори: Абатуров О.Є., Нікуліна А.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Демиденко Ю.В. - КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» ДОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ад’ювантна терапія хворих на хронічні дерматози з використанням крему Бедан
Автори: Кутасевич Я.Ф., Олійник І.О. - ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Раціональна антибіотикотерапія захворювань респіраторного тракту в дітей
Автори: Крамарєв С.О. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вібуркол, Енгістол, Лімфоміозот — біорегуляційний підхід у педіатричній практиці
Автори: Попович С.В. - Українська академія біологічної медицини, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Транзиторний неонатальний цукровий діабет, асоційований з порушенням імпринтингу хромосоми 6q24. Частина 2. Епідеміологія, етіологія та патогенез
Автори: Абатуров О.Є., Кривуша О.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Івашина В.І., Логвінов Д.В., Турова С.В. - КЗ «Дніпропетровська МДКЛ № 1» ДОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування позалікарняної пневмонії у дітей
Автори: Карімджанов І.А., Ісканова Г.Х., Ісраїлова Н.А. - Ташкентська медична академія, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Внутрішньовенні імуноглобуліни: механізм дії і можливості клінічного застосування в педіатрії
Автори: Мокія-Сербіна С.О. - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS
Автори: Наконечний А.Й., Кузик А.С., Наконечний Р.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика і лікування пахово-мошонкових гриж у дітей
Автори: Спахі О.В. - Запорізький державний медичний університет; Копилов Є.П. - Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня; Пахольчук О.П. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механізм дії активованих азотумісних метаболітів у респіраторному тракті. Прозапальна дія (частина 2)
Автори: Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Волосовець О.П. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Худяков О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця