Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
3 (54) 2014

Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования
Автори: Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М., Яковлева И.М., Никонова В.В., Бессонова И.Н. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування цефіксиму в лікуванні інфекцій сечової системи у дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Рудова О.І., Рубанова Є.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня ЗОР»
Рубрики: Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія, Урологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможность фитотерапевтического влияния на вегетативный и психоэмоциональный статус детей подросткового возраста с синдромом вегетативной дисфункции
Автори: Нагорная Н.В., Беломеря К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Муравская И.Ю. - Лицей-интернат «Эрудит», г. Донецк; Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей
Автори: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Жихарева Н.В., Самохин И.В., Ткаченко В.Ю. - ГУ «Запорожская академия последипломного образования МЗ Украины»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна оцінка стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками
Автори: Лучак М.В., Гнатейко О.З., Кеч Н.Р., Чайковська Г.С. - Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Функціональний стан та метаболічні порушення печінки в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням
Автори: Крючко Т.О., Пилипенко О.А., Несіна І.М. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічно-ендоскопічні прояви виразкової хвороби в дітей залежно від інфікованості Helicobacter pylori
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Гінгуляк М.Г., Попелюк Н.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічна ефективність вітчизняного препарату урсодеоксихолієвої кислоти в комплексному лікуванні гіпербілірубінемій у недоношених немовлят
Автори: Добрянський Д.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Бонецька Л.В., Носова І.О., Орел К.В., Тєлєгіна Т.В., Безпалько О.В., Дубровна Ю.Ю., Процик С.В., Децик О.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості початку статевого дозрівання дітей із сімей з радіаційно обтяженим анамнезом батька. Нейрогормональні механізми
Автори: Плехова О.І., Левенець С.О., Бориско Г.О., Костенко Т.П., Кашіна-Ярмак В.Л., Перевозчиков В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультразвукова щільність нирок у здорових та дітей із пієлонефритом
Автори: Вакуленко Л.І., Кондратьєв В.О., Вакуленко А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Андрейченко І.І. - КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
Рубрики: Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Ступенчатая терапия внебольничной пневмонии у детей
Автори: Каримджанов И.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А. - Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль TLR4, NLRC1/NOD1 та NF-κB у розвитку запалення слизової оболонки шлунка при хелікобактерній інфекції у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Наследственная непереносимость фруктозы
Автори: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дудчак А.П., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького; Кафедра педиатрии Учебно-научного института последипломного образования, г. Донецк
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антисекреторная терапия диарей у детей
Автори: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть I)
Автори: Безкаравайный Б.А., Волошин А.Н., Яковенко Н.А., Суманов С.В. - Луганский государственный медицинский университет; Городская детская больница № 4, г. Луганск
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Размышления педиатра над патогенетической обоснованностью фитотерапии у детей с ОРВИ
Автори: Нагорная Н.В., Коваль А.П., Дудчак А.П., Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Кардиальные причины боли в груди у детей
Автори: Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Дубовая А.В., Паршин С.А., Коваль А.П., Узун Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Висцеральный лейшманиоз Клинический случай
Автори: Богадельников И.В., Лагунова Н.В., Лукьянец Л.В., Сюрина А.Н., Крюгер Е.А. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лаймская болезнь. Педиатрические аспекты (II часть)
Автори: Маврутенков В.В. - Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики ротавірусної інфекції у дітей
Автори: Незгода І.І., Науменко О.М., Бук Я., Князева В.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Кишкові кольки у немовлят: принципи харчової корекції та лікування
Автори: Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 2. Роль IL-1F1 (IL-1a) и IL-1F2 (IL-1β)
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
The vegetative dysfunction and its correction in children with chronical gastroduodenal pathology
Автори: A.V. Nalyotov - Donetsk National Medical University named after M.Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Fever of unknown origin in children: optimization of diagnostic search (part i)
Автори: Bezkaravainyi B.A., Voloshin A.N., Iakovenko N.A., Sumanov S.V. - Lugansk state medical university, children’s municipal hospital № 4, Lugansk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Hypertension in adolescents – factors of stabilization and progression
Автори: N.M.Korenev, L.F. Bogmat, E.N. Nosova, I.M. Yakovleva, V.V. Nikonova, I.N.Bessonova - State institution "Institute of Children and Adolescents Health Care NAMS Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Hereditary fructose intolerance
Автори: Nagorna N.V., Bordyugova O.V.,Dudchak O.P., Koval O.P. - Donetsk National Medical University n.a. M. Gorky Pediatrics department of Scientific-Research Institute of Postgraduate Education Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Onset of pubertyfeatures for children born to fathers burdened with radiation anamnesis. Neurohormonal mechanisms
Автори: Plekhova O.I., Levenets’ S.O., Boriskog.O., Kostenkot.P.,Kashina-Yarmakv.L., Perevozchikovv.V. - State Institution "Institute of Children and AdolescentsHealth Care of National Academyof Medical Sciencesof Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The cardiac causes of the chest pain of children
Автори: Pshenichna O.V., Bordugova E.V., Konopcko N.N., Dubova G.V., Parshyn S.O., Koval O.P., UzunK.S. - Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Sequential therapy of community acquired pneumonia in children
Автори: Karimdzhanov I.A., Iskanova G.H., Israilova N.A. - Tashkent Medical Academy (Uzbekistan)
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical and endoscopic manifestations of peptic ulcer by children depending on Helicobacter pylori infection
Автори: Sorokman T. V., Sokolnyk S. V., Gingulyak M. G., Popeluk N. O. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The comparative evaluation of the state of hepatobiliary system in children who live in the ecologically unfavourable districts polluted with different types of xenobiotics
Автори: M. Luchak, O. Hnateiko, N. Kech, H. Chaykovska - Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Lviv.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Lyme diseases (II part)
Автори: V.V. Mavrutenkov - Department of infectious diseases of SI “Dnepropetrovsk medical academy of Healthcare Ministry of Ukraine”
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ultrasonic density of kidneys at healthy and children with pyelonephritis
Автори: Vakulenko L.I., Kondratiyev V.A., Vakulenko A.V. - SI« Dnepropetrovsk medical academy of MH of Ukraine»; Andreychenko I.I. - CE «Dnepropetrovsk regional children''s clinical hospital», Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Large intestinal motility and tone of the intestinal walls in chronic non-ulcerative colitis in children
Автори: O. Yu. Belousova - Kharkov Post-graduate Medical Academy, The Department of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition Ukraine,
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Modern approaches to the diagnosis of rotavirus infection in children
Автори: І.I. Nezgoda, O. M. Naumenko, A. Book, V. I. Knyzeva - Vinnitsa National Medical University Pirogov
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical case. Visceral leishmaniasis
Автори: Bogadelnikov I.V., Lagunova N.V., Lukyanets L.V., Syurina N.A., Kryuger E.A. - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Functional status and metabolic disorders of liver in children with nonalcoholic fatty liver disease and obesity
Автори: T.O. Kryuchko, O.A. Pylypenko, I.M. Nesina - Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava, Ukraine,
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Role TLR4, NLRC1/NOD1 AND NF-kB in inflammation gastric mucosa helicobacter pylori infection in children
Автори: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження