Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
3 (71) 2016

Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій непереносимості в дітей раннього віку
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біліарна дисфункція у дітей із дефіцитом заліза
Автори: Марушко Ю.В., Нагорна К.І. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині
Автори: Безшапочний С.Б., Подовжній О.Г., Гришина І.С. - Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція астеноневротичних проявів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на фоні прийому препарату Ноофен
Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Узагальнення результатів удосконалення диференційованих підходів до лікування поєднаної патології органів травлення в дітей
Автори: Борисенко М.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей
Автори: Сенаторова А.С., Гончарь М.А., Пугачева Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика даних у дівчат пубертатного віку з різних біогеохімічних регіонів
Автори: Горленко О.М., Пацкан Т.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Щодо ефективності застосування пантопразолу при кислотозалежних захворюваннях у дітей
Автори: Шадрін О.Г. - ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, Україна; Єрмолаєв М.М., Левченко Ю.О. - Гастроцентр ОДКЛ, м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення полiморфiзму генiв у розвитку алергiчної патологiї у дiтей
Автори: Шумна Т.Є., Соловйова С.В., Зінченко Т.П., Мазур В.І. - Запорiзький державний медичний унiверситет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів
Автори: Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Мудрик У.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Підходи до дегельмінтизації у дітей
Автори: Марушко Ю.В., Тодика Ю.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти, м. Київ, Україна; Зелена Н.А., Степанищенко О.Ю. - Дитяча поліклініка № 1 Святошинського району, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гострі риносинусити у дітей: місце назальних деконгестантів у лікуванні захворювання
Автори: Бекетова Г.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности железодефицитных состояний у детей раннего возраста
Автори: Кучер Е.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Терапия нарушенного носового дыхания при острых риносинуситах у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца
Автори: Овчаренко Л.С., Ткаченко В.Ю. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Грипп-ассоциированные пневмонии у детей: возможности современной диагностики
Автори: Мокия-Сербина С.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина; Шульга Д.И., Григоренко А.М. - КУ «Городская клиническая больница № 8», г. Кривой Рог, Украина; Гордеева А.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальные подходы в лечении гельминтозов
Автори: Бодня Е.И. - Кафедра медицинской паразитологии и тропических болезней Харьковской академии последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Идиопатическая манифестация синдрома Митчелла (эритромелалгии) у ребенка
Автори: Самойленко И.Г., Чернышева О.Е., Долинский В.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Кольнов А.Г. - ДТМО г. Краматорска, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности диагностики и тактики ведения пациента с синдромом Ди Джорджи
Автори: Коренюк Е.С., Ярошевская Т.В., Самойленко И.Г. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр, Украина; Баралей Т.В. - ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування кристалоїдних розчинів в інфузійнiй терапії у дітей (огляд літератури)
Автори: Снісарь В.І., Єгоров С.В. - Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста (обзор литературы)
Автори: Мокия-Сербина С.А., Литвинова Т.В., Гордеева А.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра педиатрии, семейной медицины и клинической лабораторной диагностики ФПО, г. Кривой Рог, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24 Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А., Русакова Е.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; Гирина И.А., Лыбенко Н.Н. - КУ «Днепропетровская ГДКБ № 1» ДОС, г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених: основи парентеральної регідратації
Автори: Снісарь В.І. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, м. Дніпро, Україна; Сорокіна О.Ю., Болонська А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра медицини катастроф та військової медицини, м. Дніпро, Україна; Єгоров С.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Use of the Virtual Laboratory for Training Specialists in the Field ff Laboratory Diagnostics
Автори: Rotar D.V., Deineka S.Ye., Humenna A.V., Yakovychuk N.D. - Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиоксидантная система респираторного тракта Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 1)
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; Худяков А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця