Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
6 (66) 2015

Оптимізація лабораторної діагностики алергії з урахуванням регіональних особливостей
Автори: Кліменко В.А., Карпушенко Ю.В., Серветник А.В. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-діагностичні особливості бронхіальної астми у дітей на фоні замаскованої харчової алергії
Автори: Левицький В.М., Юрчишена Е.В., Юрчишен О.М., Мисько Л.В., Мисько Ю.Л. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Шляхи оптимізації терапії пролонгованої кон’югаційної жовтяниці в дітей грудного віку
Автори: Шадрін О.Г., Чернега Н.Ф. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування лінезоліду в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями
Автори: Климнюк Г.І., Павлик С.В., Шайда О.В., Іжовський О.Й., Білоконь О.В. - Національний інститут раку, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Поширеність дефіциту вітаміну D серед дітей віком 10–16 років Західної України
Автори: Галіяш Н.Б. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вік вступу до школи як чинник ризику для здоров’я підлітків
Автори: Бердник О.В., Полька Н.С., Рудницька О.П., Добрянська О.В., Шевчук К.В. - ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Процеси ремоделювання дихальних шляхів у дітей iз бронхіальною астмою на тлі внутрішньоклітинних інфекцій
Автори: Чернишова О.Є. - Донецький нацiональний медичний унiверситет iм. М. Горького, м. Красний Лиман
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-експериментальна характеристика Амізону й досвід його застосування в клінічній практиці
Автори: Марушко Ю.В., Сабадаш Є.Є. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії у дітей з алергічними ринітами
Автори: Прохорова М.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту в дітей
Автори: Березенко В.С., Царьова О.В. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Обласна інфекційна клінічна лікарня, м. Запоріжжя
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічні особливості лімфоїдних структур носоротоглотки у дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця
Автори: Овчаренко Л.С., Ткаченко В.Ю. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Кишкові кольки в дітей раннього віку
Автори: Чернишева О.Є. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Уроджені аномалії взаєморозташування і поворота нирок: частота, етіопатогенез, пренатальна діагностика, клініка, фізичний розвиток, діагностика, лікування та профілактика
Автори: Старець О.О., Нікітіна Н.О., Калашнікова К.А., Галіч С.Р., Сочинська Т.В., Сочинський А.В. - Одеський національний медичний університет, кафедра пропедевтики педіатрії
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетичне обгрунтування застосування пробіотиків при антибіотикасоційованих діареях у дітей
Автори: Чернишова О.Е. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до лікування діарей у дітей
Автори: Няньковська О.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Ангельмана Частина 2 (клініка та діагностика)
Автори: Абатуров О.Є., Петренко Л.Л., Кривуша О.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика ВІЛ-інфекції у дитини 11 місяців. Випадок із практики
Автори: Бадогіна Л.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Заболотна Л.Д. - КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»; Шерстюк Г.В. - Дніпропетровський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічне спостереження дитини з КІД (Кератит — Іхтіоз — Глухота) синдромом
Автори: Клименко В.А., Здибська О.П., Сіренко Т.В., Плахотна О.М., В’юн Н.Р. - Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики педіатрії № 2, кафедра медичної генетики; КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Студентське наукове товариство кафедри дитячої хірургії
Автори: Веселий С.В., Латишов К.В., Кліманський Р.П. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Фактори, що визначають мотиваційний та емоційний контекст освітнього процесу у медичному вищому навчальному закладі
Автори: Абатуров О.Є., Агафонова О.О., Бабич В.Л., Крівуша О.Л., Канюка Г.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Шляхи удосконалення підготовки лікарів-інтернів педіатрів та загальної практики — сімейної медицини за розділом «Педіатрія»
Автори: Мокія-Сербіна С.А., Литвинова Т.В., Чечель В.В. - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Кривий Ріг
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Активовані азотовмісні метаболіти організму людини при захворюваннях органів дихання. Генератори і генерація (частина 1)
Автори: Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Волосовець О.П. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Борисова Т.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»;
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця