Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
1 (20) 2013

Морфологічна діагностика хвороби Крона
Автори: Русин В.І.1, Чобей С.М.1, Шкріба І.І.1, Токач Н.Г.2, Кобаль М.М.2, 1 Ужгородський національний університет, 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди
Автори: Дронов А.И., Насташенко И.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Швец Ю.П., Насташенко А.И., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение хронического панкреатита с протоковой гипертензией без протоковой дилатации
Автори: Клименко А.В., Клименко В.Н., Стешенко А.А., Туманский В.А., Коваленко И.С., Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Классификация повреждений удерживающего аппарата аноректума в хирургии рака прямой кишки
Автори: Бондарь Г.В.1, Башеев В.Х.1, Совпель О.В.2, 1 Донецкий областной противоопухолевый центр, 2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту
Автори: Чорномидз А.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация хирургического лечения перфоративной гастродуоденальной язвы
Автори: Лупальцов В.И., Хаджиев А.Ч., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения сердца при панкреонекрозе
Автори: Конькова М.В., Котлубей Е.В., Шаталов А.Д., Колесникова М.Б., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки
Автори: Колкін Я.Г., Хацко В.В., Шаталов О.Д., Кузьменко О.Є., Войтюк В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Бактеріальний чинник та шляхи оптимізації лікувальної програми у хворих на гострий апендицит
Автори: матвійчук б.о., квіт а.Д., Терлецький О.М., Тимочко М.І., Осінчук О.І., Луцишин В.І., Якубовська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію
Автори: Раденко Є.Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Автори: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічне лікування інфікованих виразок у хворих із синдромом діабетичної стопи
Автори: Василюк С.М., Кримець С.А., Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса
Автори: Нестеренко А.Н., Воробьева Т.И., Якубенко Е.Д., Колесникова Т.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией
Автори: Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Совпель И.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика острого панкреатита при операциях   на органах верхнего этажа брюшной полости
Автори: В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Спеціалізований флебологічний кабінет —   нова організаційна форма   з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок
Автори: Паламарчук В.І., Ходос В.А., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лазерная допплеровская флоуметрия   в динамике микроциркуляции у обожженных шахтеров в стадии ожогового шока
Автори: Солошенко В.В., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени
Автори: Хацко В.В.1, Шаталов А.Д.1, Пархоменко А.В.2, Потапов В.В.2, Фоминов В.М.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця