Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
1 (60) 2015

Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями
Автори: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Євтушенко О.М., Маєвська Є.А., Бабак В.В. - Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Функціональне значення однонуклеотидного поліморфізму (RS11204981) в гені філагрину (FLG) для лікування бронхіальної астми у дітей з атопічним дерматитом
Автори: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів
Автори: Абатуров О.Є. - Дніпропетровська медична академія; Токарева Н.М. - Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis
Автори: Lembryk I.S. — State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical University», Department of Pediatrics, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності
Автори: Охотнікова О.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Гладуш Ю.І., Бондаренко Л.В. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Мелліна К.В., Федушка Г.М., Підвишенна Т.В., Боровик Ю.Р. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Українська Т.Л., Підгірна Н.В., Шестакова О.С., Зарудна О.Ф., Грищенко О.М. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності різних способів профілактики залізодефіцитних станів у дітей грудного віку
Автори: Бєлих Н.А., Плугатаренко Н.А., Бохан М.В., Доброхотова Г.В. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», Управління охорони здоров’я Луганської міської ради; Луганська міська дитяча лікарня № 1; Луганська міська дитяча лікарня № 2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні хронічного тонзиліту в дітей
Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Лисовець О.В., Марушко Є.Ю. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Дитяча клінічна лікарня № 5, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозування індивідуального ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку
Автори: Абатуров О.Є., Русакова О.О. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність вазотропної терапії у дітей із нейроциркуляторною дистонією за гіпертензивним типом
Автори: Шлімкевич І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра педіатрії
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку із IgE-залежним механізмом захворювань в умовах великого промислового регіону
Автори: Волосовець О.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Врублевська С.В. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Газовая колика и флатуленция в детском возрасте: причины возникновения и методы коррекции
Автори: Белоусова О.Ю. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Муколитическая терапия при респираторных заболеваниях у детей
Автори: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого бактеріального риносинуситу
Автори: Попович В.І. — Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Топическая терапия острого фарингита у детей
Автори: Больбот Ю.К. — Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Галич С.Р. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лістеріоз у дітей
Автори: Крючко Т.О. — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Результаты мониторинга осложнений вакцинации БЦЖ
Автори: Лепшина С.М. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Скрипка Л.В. — Государственное учреждение «Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы в Украине»; Тищенко Е.В., Скрипка Н.С., Юровская Е.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Внутричерепная родовая травма новорожденных
Автори: Шевцова Т.И. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка
Автори: Ильченко С.И., Коренюк Е.С., Самойленко И.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Иванченко В.И. — ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОР»; Паламарчук Н.Ю. — Днепропетровский детский дом-интернат
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1)
Автори: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И., Чернышова О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Structural organization of factors innate immunity in inflammation gastric mucosa in h.pylori-infections in children
Автори: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Estimation of different methods of prevention of iron deficiency in infants
Автори: N.А. Belykh, N.А. Pluhatarenko, М.V. Bokhan, А.V. Dobrokhotova - Lugansk State Medical University, Ukraine, Luhansk Department of Health, Ukraine, Luhansk children''s hospital №1, Ukraine, Luhansk children''s hospital №2, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
A medical case of louis-bar syndrome in conjunction with epilepsy in adolescence
Автори: Ilchenko S.I., Koreniuk O.S., Samoylenko I.G., Ivanchenko V.I., Palamarchuk N.U. - Dnepropetrovsk Medical Academy, Dnepropetrovsk children Hospital №2, Dnepropetrovsk orphanage
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Pediatrician''s attitude to immunoprophylaxis and their influence on the level of coverage with vaccination among children
Автори: Abaturov A.E., Siedunova O.V., Agafonova E.A. - State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Pablic Health of Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Prediction of the individual risk of bronchial obstruction during acute bronchitis at infants
Автори: Abaturov A.E., Rusakova Е.A. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Single-nucleotide polymorphism (rs11204981) in filaggrin gene (FLG) and its functional meaning for asthma among children with eczema
Автори: Pavlyk O., Iemets O., Stroy D., Volosovets O., Krivopustov S., Dosenko V. - O. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Diagnosis, clinical manifestations, treatment and prognosis for children with coarctation of the aorta
Автори: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O., Galich S.R. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Gastrointestinal food allergy in the children as the up-to-date issue
Автори: Okhotnikova O.M., Gladush Y.I., Fedushka H.M., Pidvyshenna T.V., Borovik Y.R., Bondarenko L.V., Ukrainska T.L., Pidgirna N.V., Shestakova O.S., Zarudna O.F., Gritshenko O.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Monitoring results of bcg vaccination complications
Автори: Lyepshina S.M. - M. Gorky Donetsk National Medical University; Skripka L.V. - State Institution "Donetsk Regional Laboratory Center; Tyshchenko Ye.V, Skripka N.S., Yurovskaya Ye.I. - M. Gorky Donetsk National Medical University; State Sanitary-Epidemiological Service in Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Efficiency vazotropnovi therapy in children with neurocyrcolatory dystonia of hypertensive type
Автори: Shlimkevych I.V. - SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Department of Pediatrics, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження