Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
2 (23) 2010

Автори: Крючко Т.А., Шпехт Т.В., Ткаченко О.Я., ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Лембрик І.С., Кафедра дитячих хвороб із курсом дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Сорокман Т.В., Підвисоцька Н.І., Ластівка І.В., Швигар Л.В., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Парамонова Н.С., Волкова О.А., Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Кутузова Л.А., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Марценюк Ю.О., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Висягин В.Б., Кривущев Б.И., Гадецкая С.Г., Ярошенко С.Я., Лютова Т.А., Щур Н.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областной дом ребенка «Малютка», г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Марушко Р.В., Фисун В.М., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Забышный А.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Няньковський С.Л., Пакулова-Троцька Ю.В., Козубенко Г.Ф., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра педіатріїї
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Кривохатская Л.Д., Мурзина Э.А., ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины», г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Охотникова Е.Н., Поночевная Е.В., Усова Е.И., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика; Мостовенко Р.В., Вощевская Т.А., Зарудняя О.Ф., Онысько С.А., Грищенко О.Н., Кармалита Л.В., Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Агафонова Е.А., Петренко Л.Л., Леоненко Н.И., Кривуша Е.Л., Высочина И.Л., Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Ольховська О.М., Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Юлиш Е.И., Сорока Ю.А., Вакуленко С.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Поляков В.В., Сенаторова А.С., Областная детская клиническая больница, г. Харьков, Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Нагорная Н.В., Лимаренко М.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Кривущев Б.И., Поповиченко Л.Л., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Дука Е.Д., Днепропетровская медицинская академия, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Левченко Л.А.1, Заведея Т.Л.1, Левченко К.А.2, Воробйова О.В.1, Пилипак Т.А.2, Галушко С.С.2, Островський А.В.1, Герасимов І.Г.3, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький ліцей № 12, Донецька міська рада, Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Куликова Н.Ю., Чаша Т.В., Можаева А.Н., Кузьменко Г.Н., Ситникова О.Г., Федеральное государственное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт , материнства и детства им. В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», Россия
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Бондаренко М.П., Орловська І.Ю., Бондаренко М.Ю., Антоненко Т.М., Дитяча міська клінічна лікарня № 3 ім. проф. М.Ф. Руднєва, Міська централізована імунологічна лабораторія, м. Дніпропетровськ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Шкробанець І.Д., Кафедра пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Лепшина С.М., Кириллова Т.В., Обухова Н.В., Шестопалов Д.Л., Фролова И.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная клиническая туберкулезная больница г. Донецка
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Чернишова Л.І.1, Бондаренко А.В.1, Винник Н.П.1, Самарін Д.В.1, Лапій Ф.І.1, Поліщук О.І.2, Гамазіна К.О.1, Глушкевич Т.Г.3, 1НМАПО імені П.Л. Шупика, 2ДУ Інститут епідеміології та інфекційних захворювань АМН України, 3Центральна СЕС МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Грона В.М., Анастасов А.Г., Друпп Н.А., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Обласна дитяча клінічна лікарня м. Донецька
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Феклин В.А., Сиренко Т.В., Здыбская О.П., Романова А.С., Синдеева Н.Т., Гайдамака Л.Н., Харьковский национальный медицинский университет, КУОЗ Областная детская клиническая больница № 1
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Никонец Л.Д., Бельская Е.А., Островский И.М., Толстикова Е.А., Областная детская клиническая больница, г. Донецк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Дзюба О.Л., Сребный М.М., Макуха Н.Т., Дюденко Н.В., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Киевская городская детская клиническая больница № 2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Нагорная Н.В., Четверик Н.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев; Абатуров А.Е., Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Каладзе Н.Н., Соболева Е.М., Скоромная Н.Н., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Вертегел А.О., Овчаренко Л.С., Запорізька медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Автори: Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія