Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
(62) 2015. Тематический выпуск "Детская гастроэнтерология"

Педиатрическая гастроэнтерология и нутрициология: проблемы и перспективы
Автори: Шадрин О.Г., Белоусова О.Ю. — Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Розподіл антигенів HLA-системи в дітей, хворих на виразкову хворобу
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк М.-О.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ендоскопічні особливості змін слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей
Автори: Абатуров О.Є.(1), Завгородня Н.Ю.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
(2) — Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», м. Дніпропетровськ

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Покращення ефективності лікування дітей, хворих на муковісцидоз, шляхом включення до стандартної терапії препарату Пульмозим
Автори: Резніченко Ю.Г., Окул Т.І., Малюга В.Г., Стельмах О.В., Волкова І.Г., Петренко Л.А., Карпенко В.В.
Запорізький державний медичний університет
Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей
Автори: Радутна О.А., Іванько О.Г., Кизима Н.В., Круть О.С. — Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с органическими заболеваниями печени
Автори: Бабаджанян Е.Н. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дієтотерапія дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію
Автори: Ольховська О.М. — Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дискуссионные вопросы этиопатогенеза феномена младенческих колик
Автори: Раковская Л.А. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою
Автори: Больбот Ю.К., Калічевська М.В. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты
Автори: Зимницкая Т.В. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Шлик О.Г. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения
Автори: Чайченко Т.В. — Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку
Автори: Няньковська О.С. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей
Автори: Лимаренко М.П. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб
Автори: Турчина С.І., Плєхова О.І., Косовцова Г.В., Вародова О.В., Костенко Т.П., Банніков Б.В. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей із бронхолегеневою дисплазією
Автори: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей
Автори: Няньковський С.Л., Городиловська М.І., Іванців В.А., Бойко О.І. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией
Автори: Карпушенко Ю.В., Клименко В.А. — Харьковский национальный медицинский университет; Яворская В.Н., Адарюкова Л.М. — КУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», г. Харьков
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення проблеми забезпечення лікарськими засобами хворих на целіакію на засадах фармацевтичного права
Автори: Шаповалова В.О., Васіна Ю.В., Шаповалов В.В. (доц.), Шаповалов В.В. (проф.), Ковальова К.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Артериопеченочная дисплазия (cиндром Алажиля) у ребенка (клиническое наблюдение)
Автори: Омельченко Е.В.(1), Ермолаев М.Н.(2), Сенаторова А.С.(1), Шипко А.Ф.(1), Омельченко-Селюкова А.В.(1), Ермолаева М.М.(2), Левченко Ю.А.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет
(2) — КУЗ «ОДКБ», г. Харьков

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Автори: Babadzhanyan O.N.
Experience in the use urosodezoksiholevoy acid in children with organic diseases of the liver
Kharkiv meditsinskaya akademiya Postgraduate Education, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Risk factors of pathology of the upper gastrointestinal tract in children with asthma
Автори: Bolbot Y.K., Kalichevskaya M.V. — SE "Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Endoscpopic characteristics of upper digestive system in children with allergic diseases
Автори: Karpushenko J.V.(1), Klymenko V.A.(1), Yavorska V.M.(2), Adarukova L.M.(2)
(1) – Kharkiv National Medical University
(2) – Regional Children’s Clinical Hospital N1

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Fermentopatiya as reason of skin manifestations atopy at children
Автори: Lymarenko M.P. — Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Current approaches to diagnosis and diet therapy of cow''s milk allergy in young children.
Автори: Nyankovska O.S. — Lviv National Medical University. Daniel Galician
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Eosinophilic esophagitis is one of the manifestations of gastrointestinal food allergy in children
Автори: Nyankovskyy S.L., Horodylovska M.I., Ivantsiv V.A., Boyko О.I. — Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Diet therapy in young children with rotavirus infection
Автори: Olkhovska O.M. — Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Features of motor-secretory disorders in gasroesophageal reflux disease with concomitant obesity in young patients
Автори: Oparin A.A., Kornienko D.O. — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
PhD, Prof. Oparin A., Graduate student Kornienko D.

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The issue of intestinal complications early diagnosis antibiotic therapy of children
Автори: Radutna O.A., Ivanko O.G., Kysyma N.V., Krut O.S. — Zaporizhzhia State Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Discussion questions about etiopathogenesis of the infantile colicphenomenon
Автори: Rakovska L.O. — V. N. KarazinKharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Analysis of functional gastrointestinal tract in children with bronchopulmonary dysplasia
Автори: Senatorova G.S., Chernenko L.M., Muratov G.R., Bashkirova N.V. — Kharkiv National Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Gastrointestinal pathology in children with obesity
Автори: Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Shlyk O.G. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The distribution of HLA- system antigens in children with peptic ulcer
Автори: Sorokman T.V., Popeluk O.-M.V. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Diseases of the digestive  system organs in the structure of somatic pathology in adolescents with nontoxic diffuse goiter
Автори: S.I. Turchina, O.I.Plekhova, G.V. Kosovtsova, O.V. Varodova, T.P. Kostenko , B.V.Bannikov
SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine», Kharkiv

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Nutritional aspects of global strategh to end childhood obesity
Автори: Chaychenko T.V. — Kharkiv National Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Pediatric gastroenterology and nutritsiologiya – problems and prospects
Автори: Shadrin O. G., Belousova O. Yu.
Institute of pediatrics, obstetrics and gynecology of Academy of medical sciences of Ukraine, Kharkov medical academy of postgraduate education, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Study of problems of provision with medicines to the patients with celiac disease based on pharmaceutical law
Автори: Shapovalova V.A., Vasyna Yu.V., Shapovalov V.V. (Jr.), Shapovalov V.V. (prof.), Kovalyova K.I.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical case of alagille syndrome
Автори: Omelchenko E.V.(1), Єrmolaєv M.N.(2), Senatorova A.S.(1), Shipko A.F.(1), Omelchenko- Selyukova A.V. (1), Єrmolaєva M.M. (2), Levchenko Y.A.(2)
(1) — Kharkiv National Medical University
(2) — Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження